Đánh trả hay bỏ chạy khi bị tấn công bất ngờ?

Khi bị tấn công bởi 1 địch thủ có vũ khí mà không còn đường trốn chạy , cách duy nhất là ta phải giữ bình tĩnh trong tình huống sinh tử  này và chống lại kẻ tấn công. >>> Series Võ thuật và Khoa học <<< Vậy làm thế nào để vượt qua nỗi sợ và

Đọc tiếp →