Luyện nội công, con người có chịu nổi cú đá ngàn cân? (kỳ 1)

Một trung tâm nghiên cứu khoa học thể thao tại Mỹ đã tiến hành một cuộc nghiên cứu khảo sát về lực tác động của các đòn hiểm và sức chịu dựng của các võ sĩ. Võ sư nổi tiếng Rod Sacharnoski, người đã sáng lập ra học phái Kombat Ki (tấn công nội lực)

Đọc tiếp →